KONTAKT

Supernova Mercator Slovenj Gradec

center upravlja družba m2 centermanagement, d. o. o.

Ronkova ulica 4a

2380 Slovenj Gradec

CENTERMANAGERKA
E-POŠTA
CENTERMANAGER
E-POŠTA
PROMOCIJE & MARKETING
Mojca Fratina
E-pošta
KONTAKT ZA MEDIJE
Martin Kosaber
E-pošta
INFORMACIJE
Ana Rak
Telefon
E-pošta
ADMINISTRACIJA
Lejla Musić
Telefon
E-pošta
DOLGOROČNI NAJEMI
Mićo Radilj
Telefon
E-pošta
VZDRŽEVANJE
Jure Filipančič
Telefon
E-pošta
VAROVANJE
Blaž Kotroman
Telefon
E-pošta